Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
DIRA Generalforsamling

DIRA Generalforsamling

03. marts 2015 16:00 - 17:30
Sted: BJ Gear, Niels Bohrs Vej 47, 8660 Skanderborg

Alle DIRA-medlemmer indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2015 i DIRA - Dansk Robot Netværk.

For at deltage i DIRAs generalforsamling skal virksomheden have betalt kontingent for 2015. Hver betalende virksomhed har én stemme.

DIRAs vedtægter findes her: DIRA Vedtægter


Sekundære medlemmer kan deltage og stemme på virksomhedens vegne, hvis de har tilmeldt sig generalforsamlingen. Sekundære medlemmer er personer fra medlemsvirksomheder, der har koblet sig til virksomhedens medlemskab på DIRAs hjemmeside, uden at betale selvstændigt kontingent. Dette kan gøres ved at oprette en profil på DIRAs hjemmeside og koble sig på virksomhedens medlemskab, hvorefter det primære medlem adviseres på mail. Uagtet hvor mange medlemmer (primær og/eller sekundære) der dukker op til generalforsamlingen, har hver virksomhed stadig én stemme.

Tilstedeværende medlemsvirksomheder kan repræsentere fraværende medlemsvirksomheder, såfremt en skriftlig fuldmagt herom medbringes, og afleveres til sekreteriatet inden generalforsamlingen starter.

Såvel primære som sekundære medlemmer informeres detaljeret om generalforsamlingen i en email som udsendes den 1. feb.

Regnskab og endelig dagsorden udsendens senest den 24. feb. (én uge før)


Tidsplan:

16:00 - 17:30 DIRA Generalforsamling

Dagsorden:

- Valg af dirigent


- Formand, Simon Hoffgaard, aflægger beretning- Sekretariatet fremlægger det af bestyrelsen godkendte regnskab


- Formanden forelægger budget for det kommende år og orienterer om næste års kontingentstørrelse


- Valg af bestyrelse (den nuværende bestyrelse består af):

 • Simon Barslev Hoffgaard (Siemens Wind Power A/S) Formand
 • Johan Dissing (Kjeldsen)
 • Henrik Lykke Lilleholt (Lemvigh-Müller A/S)
 • Henrik Stormholt (Schunk)
 • Kjeld Bagger (AVS Danmark ApS)
 • Ole Ravn (DTU)
 • Ole Storm Jeppesen (Metal- og Maskinindustrien)
 • Steffen Enemark (ABB)
 • Cornelius Olesen (PJD)
 • Tom Togsverd (Robocluster)
 • Kurt Nielsen (Teknologisk Institut)

     Suppleanter:

 • 1. Aleksandar Milojevic (ConTechPro ApS)
 • 2. Steen Hoeck Klausen (Arbejdsgiverne)

        På valg er Simon Hoffgaard, Steffen Enemark, Cornelius Olesen, samt begge suppleanter 
        Bestyrelsen vælges for en toårig periode. Suppleanter vælges for et år ad gangen.


- Forslag til behandling (skal være DIRA i hænde senest den 16 feb kl 12:00 (2 uger før) - info@dira.dk)


- eventuelt

 
Eventuelt kampvalg:

Generalforsamlingen godkender følgende procedure i tilfælde af kampvalg til bestyrelsen:
Navne på alle kandidater (også til genvalg) skrives op på en tavle (eller papir), og nummereres.
Der udleveres stemmesedler (én pr. stemmeberettiget), med numre fortrykt på.
Stemmesedler udfyldes ved at sætte en ring rundt om de numre, der svarer til de kandidater, man ønsker i den nye bestyrelse.
For at angive en korrekt stemme, skal antallet af numre med ring om være lig med det antal ledige pladser der er i bestyrelsen, når stemmesedlen afleveres til optælling.
Sekretariatet tæller stemmerne op i fuld offentlighed.
Ikke gyldige stemmesedler kasseres.
Generalforsamlingen godkender at proceduren er overholdt, og at valget har fundet sted på demokratisk vis.

 

GENERALFORSAMLINGEN ERN FORBEHOLDT DIRA-medlemmer - Primære såvel som Sekundære.

Tilmelding:
Log ind på DIRAs hjemmeside over til højre --->
Herefter vil der komme en tilmeldingsknap i bunden af denne invitation, som du skal trykke på.

Har du endnu ikke en profil kan du oprette en, ligeledes over til højre, ved at trykke på "Opret gratis profil", og herefter koble den til et eksisterende medlemskab


Yderligere information:
Hvis du har spøgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte DIRA på telefon 72201891, eller mail info@dira.dk.

 

 

 

Ændringer vil forekomme...