Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
DIRA Generalforsamling

DIRA Generalforsamling

02. marts 2016 17:00 - 18:30
Sted: Danfoss, Jens Juuls Vej 9, 8260 VIBY J

Alle DIRA-medlemmer indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2016 i DIRA - Dansk Robot Netværk.

For at deltage i DIRAs generalforsamling skal virksomheden have betalt kontingent for 2016. Hver betalende virksomhed har én stemme.

DIRAs vedtægter findes her: DIRA Vedtægter

HUSK at tilmelde dig virksohedsbesøget hos Danfoss Viby separat her: Danfoss Viby - Hjem fra Kina og 25% mere effektivitet


Sekundære medlemmer kan deltage og stemme på virksomhedens vegne, hvis de har tilmeldt sig generalforsamlingen. Sekundære medlemmer er personer fra medlemsvirksomheder, der har koblet sig til virksomhedens medlemskab på DIRAs hjemmeside, uden at betale selvstændigt kontingent. Dette kan gøres ved at oprette en profil på DIRAs hjemmeside og koble sig på virksomhedens medlemskab, hvorefter det primære medlem adviseres på mail. Uagtet hvor mange medlemmer (primær og/eller sekundære) der dukker op til generalforsamlingen, har hver virksomhed stadig én stemme.

Tilstedeværende medlemsvirksomheder kan repræsentere fraværende medlemsvirksomheder, såfremt en skriftlig fuldmagt herom medbringes, og afleveres til sekreteriatet inden generalforsamlingen starter.


Tidsplan:

17:00 - 18:30 DIRA Generalforsamling

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretningen (formanden)

3. Regnskab & budget (sekretariatet)

4. Valg af bestyrelse (den nuværende bestyrelse består af):

 • Kasper Hallenborg (SDU)
 • Nils Knudsen (Plus-Coat)
 • Sven Heckermann (Hetek) 
 • Henrik Lykke Lilleholt (Lemvigh-Müller A/S)
 • Henrik Stormholt (Schunk)
 • Kjeld Bagger (AVS Danmark ApS)
 • Ole Storm Jeppesen (Industrisamarbejdet - en del af DI)
 • Steffen Enemark (ABB)
 • Cornelius Olesen (PJD)
 • Tom Togsverd (Robocluster)
 • Kurt Nielsen (Teknologisk Institut)

     Suppleanter:

 • ...
 • ...

        På valg er Henrik Stormholt, Henrik Lykke Lilleholt, Kjeld Bagger, Ole Storm Jeppesen samt begge suppleanter 

        Bestyrelsen vælges for en toårig periode. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

5. Gennemgang af kommende aktiviteter

6. Indkomne forslag - Ingen

7. Evt.

 

Eventuelt kampvalg:

Generalforsamlingen godkender følgende procedure i tilfælde af kampvalg til bestyrelsen:
Navne på alle kandidater (også til genvalg) skrives op på en tavle (eller papir), og nummereres. 
Der udleveres stemmesedler (én pr. stemmeberettiget), med numre fortrykt på.
Stemmesedler udfyldes ved at sætte en ring rundt om de numre, der svarer til de kandidater, man ønsker i den nye bestyrelse.
For at angive en korrekt stemme, skal antallet af numre med ring om være lig med det antal ledige pladser der er i bestyrelsen, når stemmesedlen afleveres til optælling.
Sekretariatet tæller stemmerne op i fuld offentlighed.
Ikke gyldige stemmesedler kasseres.
Generalforsamlingen godkender at proceduren er overholdt, og at valget har fundet sted på demokratisk vis.

 

GENERALFORSAMLINGEN ER FORBEHOLDT DIRA-medlemmer - Primære såvel som Sekundære.

Tilmelding:
Log ind på DIRAs hjemmeside over til højre --->
Herefter vil der komme en tilmeldingsknap i bunden af denne invitation, som du skal trykke på. 

Har du endnu ikke en profil kan du oprette en, ligeledes over til højre, ved at trykke på "Opret gratis profil", og herefter koble den til et eksisterende medlemskab


Yderligere information:
Hvis du har spøgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte DIRA på telefon 72201891, eller mail info@dira.dk.