Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK

Anvendelsesområder

Håndtering og pakning

Håndterings og pakke applikationer er velafprøvet robotteknologi. Disse typer af applikationer har endvidere arbejdsmiljømæssige fordele, da tunge løft og ensidigt gentagne arbejde kan rationaliseres bort. Ved pakke applikationer stilles der ofte krav til fleksibelt programmering af robotten, for at kunne pakke palletter i kundespecifikke varianter. Derfor er programmerings software af stor betydning. Parametre af betydning for denne type applikationer er:

 • Griberværktøjets udformning
 • Software til automatisk pakning af palletter.
 • Styktal, produktvarianter og håndteringstider
 • Mulighed for produktmix og fleksibilitet i robotinstallationen

image

Lysbuesvejsning

Lysbuesvejsning er typisk MIG/MAG/TIG eller PLASMA svejsning, hvor der svejses med tilsatsmateriale og beskyttelsesgas. Lysbuesvejsning er typiske velafprøvede robotapplikationer. Flerestrengssvejsning hører dog til den vanskelige kategori. I forbindelse med svejsning bør man være opmærksom på standarden EN1011, og at der er krav til udsugning og skærmning for svejselys. Parametre af betydning for denne type applikationer er:

 • Procesvalg hvor effektivitet, kvalitet og følsomhed har betydning
 • Produktets fugegeometrier, tolerancer, adkomstforhold og kast ved svejsningen
 • Manipulatorvalg og fiksturudformning
 • Styktal, produktvarianter og håndteringstider
 • Mulighed for produktmix og fleksibilitet i robotinstallationen

Robotsvejse applikationer kan leveres med sensorer for at kompensere for tolerancer. De typisk anvendte er startpunktssensorer (taktile sensorer) og lysbuesensorer (adaptive sensorer). Startpunkt sensoren fastlægger emnets position, og lysbuesensoren holder robotten i svejsefugen. Herudover kan der anvendes sensorer til opmåling af robottens svejsepistol. (Tool Centre Point). Sensorer vil dog medfører et vist tab i cyklustiden.

image

Maling

Maling med robot er velafprøvet teknologi. Ved denne applikationstype stilles der krav om høj overflade kvalitet for det færdige produkt. Da det kan være tidskrævende at indkøre processen, kræves der et vist emnetal for at opnå rentabilitet. Forbedring i programmeringsmetoderne betyder dog at robotterne bliver mere og mere fleksible for små seriestørrelser. Malerobotter giver både store økonomiske og miljømæssige fordele. Ved robotmaling skal man endvidere være opmærksom på at der er miljøkrav til malekabinerns indretning.

 • Produktets adkomst forhold og kringelkroge
 • Maleprocessens kvalitet og effektivitet
 • Maledyssens udformning
 • Valg af malekontroller
 • Styktal, produktvarianter og håndteringstider
 • Mulighed for produktmix og fleksibilitet i robotinstallationen

image

Modstandsvejsning

Modstandsvejsning er en effektiv og billig svejsemetode, der kendes fra bilindustrien. Processen anvendes ofte ved tyndplade, hvor der svejses uden tilsatsmateriale. Robotten kan være forsynet med en modstandssvejsetang, eller den kan være stationær. Svejsetangen leverer en stor klemkraft. I svejseøjeblikket sendes en stor svejsestrøm i kort tid gennem kobberelektroderne og emnet, der herved sammensvejses pga opsmeltningen.

 • Procesvalg hvor effektivitet, kvalitet og følsomhed har betydning
 • Svejseelektrodernes geometri og slid
 • Manipulator valg og fikstur udformning
 • Produktets overplade beskaffenhed. Renhed, galvanisering mm
 • Produktets fugegeometrier, tolerancer og adkomstforhold
 • Styktal, produktvarianter og håndteringstider
 • Mulighed for produktmix og fleksibilitet i robotinstallationen

Modstandssvejseapplikationer kan udstyres med sensorer for opmåling af sliddet på svejsetængerne og måling af svejsekvaliteten. (NDT) 

image

Montage

Montering er en vanskelig applikationstype, da der ofte arbejdes med snævre emne tolerancer, lave fejlprocenter, høje stk. tal med et krav om lav cyklustid. Der kræves stor fleksibilitet af robotstationen mht. til produktvarianter og kort omstillingstid. Industrirobotten indenfor dette område er i dag konkurrencedygtig i forhold til specialmaskinen både mht. til pris og kapacitet. Produktionsudstyrets scrapværdi er høj, da meget af robotudstyret kan genanvendes, når virksomheden skal omstille. Der anvendes ofte Scara og parallelarms robotter i denne type applikationer pga kravet om høje hastigheder. Monteringsapplikationer gør ofte brug af vision systemer/sensorer, for at kunne håndtere fleksibilitet og tolerancer. Parametre af betydning for denne type applikationer er:

 • Valget af leverandør eftersom der er meget mekanisk konstruktion, software udvikling og tilpasning af vision system.
 • Emnets egnethed for automatisering
 • Pas-tolerancer
 • Styktal, produktvarianter og håndteringstider
 • Mulighed for produktmix og fleksibilitet i robotinstallationen

Serivcerobotter

Service robotter er et område med stort forventet vækst potentiale bla. pga. den ændrede aldersfordeling i samfundet.

Service robotter anvendes indenfor områderne inspektion, pleje, rengøring, husholdning, medicin, pleje og transport. De første service robotter så dagens lys i 80erne, og der er siden investeret enorme summer i forskning og udvikling indenfor dette område.

Service robotter er ofte mobile, og der stilles særlige høje krav til sikkerhed, driftsikkerhed og programmering. Robotterne har mange udformninger, men en særlig type er de såkaldte androide robotter, hvor forskere forsøger at skabe robotter, der ligner mennesker.

Eftersom robotterne skal kunne tage imod ordre, stilles der særige krav til bruger interface dvs. mand/maskine interface. Robotterne skal kunne løse deres opgaver i et miljø, der tilstadighed ændre sig i modsætning til traditionnel industri robotter.

Robotterne er karateriseret ved, at de anvender mange typer sensorer for at kunne genkende og analyserer omgivelserne i opgaveløsningen. F.eks skal robotten kunne navigerer uden at komme i utilsigtet kollision.

En af barrierne for service robotterne er udover den teknologiske også den kulturelle. Vi skal vænne os til at have robotter i vores næromgivelser. Der vil sikkert være den samme tilvending som i brugen af PC computere.

image

Slibning og polering

Slibning og polering med robot er en typisk applikation. Der er mange fordele. En robot har en væsentlig højere kapacitet end den tilsvarende manuelle operatør. Kvaliten bliver ensartet, og robotten frigør en operatør fra et hårdt og et belastende arbejdsmiljø. Polerings processen kan ske med enten bånd eller ført værktøj, hvor værktøjet i sidste tilfælde er monteret på robotten. Materialerne kan være metal, træ, plastic og glas. Ved slibning anvendes en slibesten, der kan væren enten stationær eller monteret på robotten. Ved slibning skal man være opmærksom på, at slidet på værktøjet skal kompenseres. Det kan ske mekanisk eller med en vision sensor. Slibning og polering sker endvidere ofte i lukkede kabiner pga arbejdsmiljøet. Ulemperne er omprogarmmeringstiden af robotten ved nye emnetyper.

image