Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK

DIRA tager sikkerheden seriøst

Sikkerhed i forbindelse med installering af robotanlæg er naturligvis vigtigt. Det er et emne DIRA tager seriøst. Derfor har DIRA nedsat et sikkerhedsudvalg bestående af ledende spillere i branchen. Udvalget har i 2015 udarbejdet en kort folder om robotsikkerhed. Vi kalder den "DIRA Sikkerhedsfolder". Formålet med DIRA Sikkerhedsfolder at skabe overblik over sikkerhed i forbindelse med robotanlæg, således at såvel kunder som leverandører hurtigt kan sætte sig ind i hvad der kræves for at et robotanlæg er sikkert DIRA Sikkerhedsfolder og andre relevante dokumenter kan du downloade nederst på denne side, folderen er nem at printe ud, folde, og stemple med firmanavn på bagsiden - lige til at udlevere til kunder og samarbejdspartnere.
 
Dokumenter der kan downloades:
DIRA sikkerhedsfolder 2015 - Folderen er udarbejdet af DIRAs sikkerhedsudvalg og giver hurtigt overblik over hvad der kræves, rent sikkerhedsmæssigt i forbindelse med robotinstallationer.
 
Brugsanvisning - Principper for udarbejdelsen af robotinstallationer - Principperne for udarbejdelsen af en brugsanvisning, samt hvad den som minimum skal indeholde
 
Robotrelateret risikovurdering - Generel beskrivelse af principperne bag risikovurderingen af din robotinstallation
 
Anbefaling til risikovurdering i forhold til maskindirektivet - Tyske BG´s anbefalinger til hvorledes du bedst designer en arbejdsplads ved brug af en kollaborativ robot.
 
6 punkter til CE-mærkning af dit produkt - Dette dokument beskriver den fælles europæiske mærknings standard CE, samt hvorledes og hvornår man må benytte denne mærkning. Dette dokument angiver 6 nødvendige punkter, følges disse trin for trin sikrer man sig selv overholdelsen af lovkravene.
 
Sikkerhed ved Menneske - Robot kollaboration - Tyske VDMA rådgiver producenter, distributører og integratorer omkring relevante love og standarder som skal overholdes ved kollaborative robot installationer. 
 
 
DIRAs sikkerhedsudvalg består af:
Kim Reeslev - KUKA
Frank Hove - Kjærgaard
Thomas Thillemann Petersen - Maskinsikkerhed
Tue Ilsøe Nielsen - Kjærgaard
Brian Grønkjær Kuhre - Teknologisk Institut
Tom Lorentzen - Pilz
Erik Petersen - DanRobotics

 

Opdateret sept. 2016. Sørg altid for at bruge de nyeste regler og standarder på området